За мен

[интервал] [ред cols_nr="2"][col size="3"] [/col][col size="4"] [bigletter custom_class=""]Трябва да ви обясня как се е родила цялата тази погрешна идея за заклеймяване на удоволствието и възхвала на болката и ще ви дам пълна информация за системата и ще изложа действителните учения на великия изследовател на истината, майстор-строител на човешкото щастие. Никой не отхвърля, не харесва или избягва самото удоволствие, защото то е удоволствие.[/bigletter] [/col][col size="5"] [spacer-small]Не харесвайте мъже, които са толкова измамени и деморализирани от очарованието на удоволствието на момента, толкова заслепени от желанието, че не могат да предвидят болката и неприятностите, които неминуемо ще последват; и еднаква вина принадлежи на тези, които се провалят в дълга си поради слабост на волята, което е същото като да се каже чрез свиване от труд и болка. Тези случаи са съвършено прости и лесни за разграничаване. В свободен час, когато силата ни на избор е неограничена. [/col][/row] [интервал][интервал]